Zaštita podataka

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

Ime: Promjena
Poštanska adresa: Stuckgasse 9/1b, 1070 Beč
Broj telefona: 0681 1055 9813
E-mail adresa: kontakt@derwandel.at

Lične podatke zainteresovanih strana obrađujemo na sledeći način:

Kao dio ugovornog odnosa, obrađivati će se sljedeći podaci koje ste dali: Glavni podaci uključujući kontakt informacije (npr. adresa, telefon, e-mail, faks, PDV broj)

Dodatne informacije

Subjekt podataka ima pravo na informacije o pohranjenim podacima u skladu sa članom 15 GDPR, da ispravi netočne podatke u skladu sa članom 17 GDPR u skladu sa članom 18 GDPR-a, te prigovoriti na nerazumnu obradu podataka u skladu sa članom 21. GDPR.

Ako se obrada odvija na osnovu izjave o pristanku, subjekt podataka ima mogućnost da to opozove u bilo kojem trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade koja je obavljena na osnovu pristanka prije njegovog opoziva.

Dotična osoba ima pravo žalbe nadzornom tijelu - u Austriji je nadležno tijelo za zaštitu podataka. Adresa je:

Austrijsko tijelo za zaštitu podataka
Wickenburggasse 8
1080 Beč
Telefon: +43 1 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Prilikom prikupljanja podataka, objavit ćemo da li je davanje ličnih podataka subjektu podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je neophodno za sklapanje ugovora. Istovremeno ćemo objaviti da li je subjekt podataka dužan dati lične podatke i kakve bi posljedice moglo imati nepružanje podataka.

Promjena je odgovorna za sadržaj na ovoj web stranici, njene kanale društvenih medija i e-poštu. Sadržaji su sastavljeni s najvećom mogućom pažnjom. Ipak, ne može se dati garancija da nema grešaka.

Napomena o odgovornosti za linkove

Odgovarajući provajderi odgovorni su za web stranice trećih strana na koje se upućuje putem linkova i njihovog sadržaja. Web stranica Wandel također može biti povezana s drugim stranicama bez našeg znanja. Promjena ne preuzima nikakvu odgovornost za predstavljanja, sadržaj ili bilo kakvu vezu s ovom web-stranicom ili web-stranicama trećih strana.

Pravna valjanost

Ovi opći uvjeti korištenja odnose se na web stranicu Wandel, njene kanale društvenih medija i emisije. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ili ne odgovaraju u potpunosti važećoj pravnoj situaciji, ostali dijelovi dokumenta ostaju nepromijenjeni u svom sadržaju i valjanosti.

Izjava o zaštiti podataka (Politika privatnosti)

Promena ozbiljno shvata zaštitu podataka. Posebno nam je važno obratiti pažnju na privatnost prilikom obrade ličnih podataka. Podaci će se koristiti u skladu sa propisima austrijskog tijela za zaštitu podataka. Promjena je posvećena tajnosti.

Lični podaci

U toku partijskog članstva, donacija ili raznih drugih prepiski traže se i čuvaju lični podaci. Lični podaci su informacije koje se mogu pojedinačno dodijeliti zainteresiranim stranama i/ili članovima. Ovo uključuje, na primjer, ime, datum rođenja, poštansku adresu, adresu e-pošte i/ili broj mobilnog telefona. Ove informacije i sve druge dobrovoljne informacije će Wandel prikupiti, pohraniti i koristiti u svrhe navedene ili proizašle iz zahtjeva. Prilikom slanja newslettera u svoje ime, Wandel može koristiti podatke zainteresiranih strana, iako postoji mogućnost odjave i to će biti poslano samo ako je to izričito zatražio primalac unaprijed. Transferi ličnih podataka državnim institucijama i organima mogu se odvijati u okviru obaveznih nacionalnih zakonskih odredbi, kao što su velike partijske donacije Revizorskom sudu.

Sigurnosne mjere zaštite podataka

Promjena je dovela do poduzimanja mjera tehničke i organizacione prirode za zaštitu podataka. Oni se stalno prilagođavaju kako bi se osiguralo da su uvijek ažurni protiv bilo kakve manipulacije. Prijenos ličnih podataka između krajnjih uređaja i našeg servera uvijek je šifriran (SSL proces, Secure Socket Layer).

Upotreba kolačića

Za našu web stranicu koristimo kolačiće – male datoteke s informacijama o konfiguraciji. Oni pomažu u određivanju individualnih korisničkih postavki i implementaciji posebnih korisničkih funkcija. Ne prikupljamo nikakve lične podatke putem kolačića. U tom smislu, ovi kolačići se ne mogu dodijeliti određenoj osobi. Sve funkcije web stranice mogu se koristiti i bez kolačića. Međutim, neka svojstva i postavke tada neće biti dostupne. Ako se ne prikupljaju ili analiziraju nikakvi podaci o posjetima našim stranicama, to mora postaviti korisnik koristeći funkciju isključivanja korištenog pretraživača.

Korištene usluge i baze podataka

Koristimo sljedeće usluge za administraciju, komunikaciju i analizu:

  • CiviCRM (baza podataka za upravljanje ljudima)
  • Brevo (bilten)
  • WordPress i razni dodaci (na ovoj web stranici)
  • Donatorska kutija za online obrazac za donaciju
  • Stripe i Paypal kao procesori plaćanja

Pravo na povlačenje

Ako su nam zainteresovane strane ili članovi dostavili lične podatke, to se može promijeniti u bilo kojem trenutku. Za ovo i za potpuno brisanje podataka, ponesite ih sa sobom kontakt@derwandel.at Kontaktiraj nas.

bs_BABosanski
Preskoči na sadržaj